“GARDUINO” Növénynevelő rendszer

"gARDUINO" Növénynevelő Rendszer

Robotizált növénynevelő rendszer megvalósítása digitális eszközök segítségével. 

Programunk az NTP-INNOV-21-0019 pályázat keretein belül valósult meg.

 

Örökös Ökoiskolaként tehetséggondozó programunk célja egy teljesen automatizált, robotokkal támogatott növénynevelő rendszer fejlesztése mikrokontroller segítségével. A folyamat során komplex tehetségfejlesztést valósítunk meg, melyben megteremtjük az átjárhatóságot az egyes tudományterületek között, kialakul a globális szemléletmód.

Garduino komplex tehetséggondozó programunkba a felső tagozat évfolyamából válogattunk gyerekeket, a foglalkozásokhoz szükséges tantermet, a Várkerti Általános Iskola informatika terme és a Mikrobisuli tanterme biztosította. 

#projektmódszer, #személyiségfejlesztés, #kompetenciafejlesztés, #készségfejlesztés, #természettudomány, #STEM