ETIKAI KÓDEX

A Várkerti Általános Iskola tanulói etikai kódexe

 

Az etikai kódex voltaképpen jó tanácsok gyűjteménye, amely segít abban, hogy egymás számára példát adjunk. Betartása a békés emberi  viszonyok megteremtését és megtartását segítheti.

 

* Az iskolában tanítás előtt illetve tanítási órákon pontosan jelenünk meg. A tanórákon felkészülten és fegyelmezetten veszünk részt.

* Nemcsak tanárainkkal, hanem iskolánk valamennyi dolgozójával a tisztelet és a megbecsülés jegyében alakítjuk kapcsolatainkat; emberi méltóságukat és jogaikat tiszteletben tartjuk. Társaink között hátrányos megkülönböztetést nem alkalmazunk, társaink egyéniségét, emberi méltóságát tiszteletben tartjuk.

* Saját véleményünket diáktársainkról, tanárainkról, az iskola többi dolgozójáról olyan módon, olyan helyen/helyzetben/időpontban fogalmazzuk meg, hogy az az illető emberi méltóságát és személyiségi jogait ne sértse.

* Az iskola rendezvényein, az iskolai ünnepségeken, színházban és más kulturális programokon az etikai, alapvető erkölcsi normákat figyelembe véve jelenünk meg /az alkalomhoz méltó öltözékben/, kulturáltan viselkedünk.

* Az osztálykirándulásokon úgy viselkedünk, hogy ne hozzunk szégyent magunkra, társainkra, kísérőinkre, családunkra, iskolánkra.

* Az iskolában, és az iskolán kívül is udvarias köszönési formákat használunk az üdvözlésre. Az osztályba belépő tanárt vagy vendéget óraközben – a tisztelet jeleként – felállással köszöntjük. Az iskolába belépve sapkánkat levesszük, és nem viseljük az épületben.

* Az iskola területén nem rágógumizunk és nem eszünk szemetelésre könnyen alkalmat adó élelmiszert, pl. napraforgómag, tökmag stb.. Az energiaital fogyasztása káros a szervezetünkre, ezért az iskolában sem fogyasztjuk.

* A felnőttekkel nem beszélünk zsebre tett kézzel, mert az tiszteletlenség.

* Megjelenésünk a szélsőségektől mentes, életkorunknak megfelelő, közösséget nem sértő. A megjelenéssel kapcsolatban az alábbi elvárásokat fogalmazzuk meg:

* A tanulók öltözéke ne legyen feltűnően elhanyagolt, a rajta lévő felirat nem buzdíthat durvaságra, agresszióra, ne legyen félelemkeltő, trágár vagy közönséges!

* A ruházat ne legyen kihívó (túlzottan rövid szoknya, nadrág, felső)!

* Ékszereket a testnevelés órán balesetveszély miatt tilos hordani!

* A köröm legyen természetes, ápolt, festetlen!

* A haj legyen ápolt és festetlen!

* Az ebédlőben betartjuk a kulturált étkezés szabályait. Ebéd közben csak halkan beszélgetünk, hogy ne legyen zavaró. Az asztalt tisztán hagyjuk ott, és a széket mindig megemelve tesszük a helyére.

* Tiszteletben tartjuk mások tulajdonát, a tornaöltözőben és a folyosói szekrényekben lévő táskákra, ruhákra és cipőkre vigyázunk, a saját holminkat rendezetten helyezzük el, hogy mások öltözködését és a folyosón való közlekedését ne zavarjuk.

* A környezettudatos magatartás és életvitel jegyében közreműködünk környezetünk rendben tartásában, ezért nem szemetelünk, ha szemetet látunk, felvesszük és a szemetes kukába dobjuk. A szelektíven gyűjthető hulladékot a megfelelő gyűjtőbe helyezzük.

* Megóvjuk az iskolai környezetünk, az iskola bútorainak, berendezési tárgyainak, falainak, termeinek, tornatermének, udvarának és ebédlőjének épségét és tisztaságát, ezekre nem firkálunk, nem ragasztunk semmit.

* A mosdók tisztaságára vigyázunk, a mosdókat és a WC papírt a rendeltetésének megfelelően használjuk.

* Mobiltelefonjainkat az iskola területén kikapcsolt állapotban, a táskánkban tartjuk.

* Az iskolában és a közterületen tilos a dohányzás! Aki vét ez ellen a szabály ellen, szigorú büntetésben részesül!

A feltételek bármelyikét megsértő tanuló a tanári felszólításra köteles azonnal változtatni viselkedésén. Amennyiben a tanári figyelmeztetések eredménytelenek, az osztályfőnök, vagy súlyosabb esetekben az igazgató beszélgetésre kéri a szülőket.

Az etikai kódexet megsértő tanulók magatartás jegyének meghatározásánál figyelembe kell venni a szabályszegést, így magatartásuk nem lehet példás.

Tévedhetünk, hibázhatunk, azonban a hibák megelőzésére
és kijavítására való törekvés etikai kötelességünk.