BVZ Iskolai Vakáció!

A Veszprémi Tankerületi Központ iskolai közösségi programja

Pályázati azonosító: EFOP-3.3.5-17-2017-00059
A projekt kedvezményezettje: Veszprémi Tankerületi Központ
Projekt címe: BVZ Iskolai Vakáció! – A Veszprémi Tankerületi Központ iskolai közösségi programja
Támogatási időszak: 2018.03.01-2019.08.31.
Elnyert támogatás összege: 64.947.892 Ft

A projektről:

A Veszprémi Tankerületi Központ a projektet az alábbi köznevelési intézmények bevonásával valósítja meg:

Intézmény megnevezése

Bán Aladár Általános Iskola Rákóczi Telepi Tagiskolája
Dudari Általános Iskola
Horváth István Általános Iskola
Ányos Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola
Bán Aladár Általános Iskola
Vörösberényi Általános Iskola
Várkerti Általános Iskola Inotai Tagiskolája
Balatonkenesei Pilinszky János Általános Iskola és AMI 
Györgyi Dénes Általános Iskola
Berhidai II. Rákóczi Ferenc Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola
Várkerti Általános Iskola
Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola
Várkerti Általános Iskola Vásárhelyi András Tagiskolája

Bevont tanulói létszám: 1300 fő

A program során az alábbi tematikus programok valósulnak meg:
Idegen nyelv: 24 fő
Környezetvédelem, természetismeret: 122 fő
Hagyományőrzés, anyanyelvápolás: 60 fő
Művészeti nevelés: 212 fő
Sport, egészségre nevelés: 147 fő

Összességében a résztvevők 44,38%-a művészeti nevelés, 29,23%-a sport,
egészségre nevelés, 19,92%-a környezetvédelem, természetismeret, 4,62%-a hagyományőrzés, anyanyelvápolás, 1,85%-a idegen nyelv tematikus programon vesz részt. A program lebonyolításába összesen 16 fő önkéntes és 26 fő iskolai közösségi szolgálatot teljesítő kerül bevonásra. A szakmai megvalósítóként bevont pedagógusok száma 72 fő.

A program során összesen

8 db bentlakásos program valósul meg1 db idegen nyelvi tematika
  1 db környezetvédelem, természetismeret
tematika
  2 db művészeti nevelés tematika
  4 db sport, egészségre nevelés tematika
59 db kísérleti napközis program valósul meg12 db környezetvédelem, természetismeret
 15 db sport, egészségre nevelés
 4 db hagyományőrzés, anyanyelvápolás
28 db művészeti nevelés

Összességében a napközis programokon résztvevő bevont tanulók 21,76%-a környezetvédelem, természetismeret, 27,06%-a sport, egészségre nevelés, 5,04%-a hagyományőrzés, anyanyelvápolás, 46,13%-a művészeti nevelés tematikájú kísérleti napközis programon vesz részt.

A program megvalósításának a következő céljai vannak:

Cél meghatározásaÉrintett tematikus programok
Tanulók kreativitásának és kritikai tudásának növelésehagyományőrzés, anyanyelvápolás. művészeti nevelés
Tanulók állóképességének és egészséges életvitelének elősegítésekörnyezetvédelem, természetismeret, sport, egészségre nevelés
Nemzeti öntudat erősítésekörnyezetvédelem, természetismeret, hagyományőrzés, anyanyelvápolás, művészeti nevelés
Tanulók társadalmi interakcióinak elősegítéseidegen nyelv, művészeti nevelés

A tervezett műszaki, szakmai eredmények:

  • a projekt időszak végére a támogatott napközi és bentlakásos programok megvalósítását segítő iskolai közösségi szolgálatot teljesítő tanulók száma összesen 25 fő
  • a projekt időszak végére a támogatott napközi és bentlakásos programok megvalósítását segítő önkéntesek száma összesen 25 fő