Üdvözöljük a Várkerti Általános Iskola weboldalán
Főoldal
Osztályok 2013/2014
Hírek
Iskolatörténet
Munkatársaink
Nyilvános adatok
Várkerti Média
Képgaléria
Alapítványaink
Versenyeredmények
Tanári segédanyagokA könyvtár használata, szabályai


Az iskolai könyvtárat az iskola tanulói, nevelői, adminisztratív és technikai dolgozói használhatják.
A beiratkozás és a szolgáltatások igénybevétele díjtalan.
A könyvtár állományát minden használó köteles megóvni
A könyvtár csak kölcsönzési időben vehető igénybe. Az iskolai könyvtár szolgáltatásait a könyvtáros munkaideje után vagy jelenléte nélkül senki nem használhatja.

A kölcsönzés módja:

- a könyvtárból könyvet vagy egyéb dokumentumot csak a könyvtáros engedélyével szabad kivinni
- az olvasók és a kölcsönzések nyilvántartása számítógépen történik
- a kölcsönzési határidő 3 hét, mely kérésre meghosszabítható
- az átvételt a kölcsönző aláírásával kell hitelesíteni
- az elveszett vagy megrongálódott dokumentumok árát - napi forgalmi értékben - a használó köteles megtéríteni
- az iskola számlájára ily módon a befizetett összeggel nő a könyvtár beszerzési kerete

A kihelyezett letétek kezelése:

- az iskolai könyvtár letétet helyezhet el szaktanteremben, nevelői szobában, szertárban
- a letéti állományt a tanév elején veszik át és a tanév végén adják vissza a megbízott nevelők, akik az átvett dokumentumokért anyagi felelősséggel tartoznak.
- az állandó letétek tanévenkénti átadása, átvétele csak személyi változás esetén szükséges
- a letéti állomány nem kölcsönözhető
- a letéti állomány folyamatos frissítéséről, kiegészítéséről a nevelők segítségével a könyvtár vezetője gondoskodik

Általános szabályok:

- a könyvtár minden használójától elvárjuk a fegyelmezett, csendes, kulturált magatartást
- a könyvtárban nyílt lángot használni vagy dohányozni tilos
- a könyvtárban váltócipő kötelező
- a könyvtárban élelmiszert tárolni vagy fogyasztani nem szabad

  Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ  Címe: 1055 Budapest, Nádor u. 32.             Adószám: 15799668-2-41

 Működtető neve: Várpalota Város Önkormányzata            Címe: 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.   Adószám: 15429001-2-19

 Az iskola címe:
8100 Várpalota, Thuri György tér 3.           Telefon: 06(88)582-530                             E-mail: varkerti@gmail.com

©2013