Üdvözöljük a Várkerti Általános Iskola weboldalán
Főoldal
Osztályok 2013/2014
Hírek
Iskolatörténet
Munkatársaink
Nyilvános adatok
Várkerti Média
Képgaléria
Alapítványaink
Versenyeredmények
Tanári segédanyagokKompetencia alapú oktatás


Iskolánk közel 300 éves múltra tekinthet vissza. Úgy gondoltuk, hogy a pedagógiai módszerek, a technikai eszközök megújításával megfiatalítjuk intézményünket. A kompetencia alapú oktatás bevezetését 5 évvel ezelőtt kezdtük.
A 2009/2010-es tanévben a TÁMOP pályázat keretében végeztük a munkát több osztályban, tanulócsoportban.
Választott területek:
- szövegértés-szövegalkotás,
- matematikai-logikai,
- szociális, életviteli és környezeti,
- idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése.

Az új oktatási módszerek bevezetése nyomán megváltozott az osztályok berendezése. A hagyományos táblák mellé felkerültek a digitális táblák, mindennapos lett a számítógépek használata,a tankönyv ábrái helyett a segédanyagokat iskt interaktív formában mutatják be a pedagógusok. Az egyéni munka mellett nagy hangsúlyt kap a páros és csoport munka, a kooperatív technikák alkalmazása.


Matematika-logika az 1. osztályban

A programcsomag nagy figyelmet fordít az iskolába kerülő tanulók életkori sajátosságaira. Lassabb tempóban, késleltett írással, játékosabban, változatos munkaformákkal, eszközökkel; tapasztalatokra, gyakorlati mérésekre, tevékenykedtetésre alapozva ismerteti meg a gyerekekkel a számokat, a matematikai műveleket.
Jól illeszthető a tanulás folyamatába a témahét.
Mesei elemekkel átszőve, csoportmunkában mértek a gyerekek gyümölcsöt a gyümölcssalátához és tejet a puding kikeveréséhez, hasonlították össze lábnyomukat, fej  körméretüket.


Szövegértés-szövegalkotás a 4. osztályban

A tanórák zömében páros és csoport munkában dolgoztak a gyerekek, és a kooperatív technikák segítségével sajátították el a tananyagot. Élvezték ezt az újfajta munkaformát, és aktív részesei voltak az óráknak. Napi rendszerességgel használták az interaktív táblát. Több alkalommal dolgoztak a tanulói laptopokkal páros munkában, saját újságot szerkesztettek. Aktívan, szívesen és ügyesen tevékenykedtek a számítógépekkel.


Szociális, életviteli és környezeti kompetencia az 5. osztályban

Ez a kompetenciaterület nem illeszthető egyetlen tantárgyhoz. A természetismerethez, a történelemhez, a technikához, a testneveléshez, az osztályfőnöki órák témaköreihez kapcsolhatok az anyagok. Helyet kap a tematikában a szelektív hulladékgyűjtés, a régi magyar hagyományok ismerete, a társadalom, a környezetvédelem, az egészséges életmód.
"A Tési-fennsík természeti és kulturális értékei" témahét keretében erdei iskolában tanulhattak a gyerekek. Az erdei iskola programja szorosan kapcsolódott a szociális, életviteli és környezeti kultúra fejlesztéséhez. A hét során a természet megismerése mellett kézműves fogalalkozásokon és táncházban is részt vehettek.
Sok tantárgy keretén belül kiléptünk az iskola világából: a múzeumokban, a természetben, a kenyérgyárban, stb. gyűjtötték a tapasztalatokat, és tanultak a gyerekek szinte észrevétlenül. A felső tagozatosok Ópusztaszeren tartottak kihelyezett órákat. Új munkaformák kerültek be a mindennapi oktatásba,  pl. témahét, projektek, moduloktatás.


Témahét a 2. osztályban
Címe: A kenyér


A gyerekek előzetes feladatokkal, gyűjtőmunkával készültek rá. A hét 20 tanórájából 17 tanórában a kenyér volt a témájuk.
Matematika órán a feladatok a kenyérről, a vásárlásról szóltak, ezekkel gyakorolták a műveleteket, erre épültek a logikai és játékos feladatok is. Sokat mértek, játszottak, tevékenykedtek.
A többi tanórán megismerkedtek a gabonafélékkel, és azzal, hogy készül a kenyér napjainkban, és hogy készítették ezt régen. Beszélgettek a helyes táplálkozási szokásokról, a hagyományokról, a kenyér ünnepéről, tiszteletéről.
Két délutáni programjuk is volt. Szerveztek egy házi kenyérsütést. Igazi kemencében sült kenyeret, kenyérlángost készítettek és kóstolgattak. Elmentek egy pékségbe is, ahol láthatták, hogyan készítik a finomságokat a mai technikával, modern eszközökkel.


3 hetes projekt: Az ókori Róma

Heteken át foglalkoztak a felső tagozatosok a római korral. Ismerkedtek a szokásokkal, a művészettel, a kor történelmi eseményeivel. A zárórendezvény Balácapusztán volt, ahol a diákok a római korral kapcsolatos foglalkozásokon vehettek részt, valamint megnézhették a társaik által előadott Spartacus című színdarabot, amelynek a jeleneteit és díszleteit is a  gyerekek készítették tanári segítséggel.


Moduloktatás

Az idegen nyelv tanításában is kamatoztattuk az új módszerek előnyeit. A különböző témákat feldolgozó modulok beépítése a nyelvokatásba, lehetővé tette a gyerekek sokoldalú fejlesztését, fokozta a motivációt, csökkentette az idegen nyelv tanuláskaor fellépő stresszt, és segítette jó közösségé formálni a tanulócsoportokat. Egy-egy modult mind angol, mind német nyelvből iskolánk pedagógusai dolgoztak ki, "A Kis Potter megmentése" és a "Barátaink a kisállatok" címmel.


Tapasztalataink:

A gyerekek motíváltabbak, szívesebben végzik az órai feladatokat a modern eszközök segítségével. Megtanultak együtt dolgozni, egymásra figyelni, s eközben sok ismeretre tettek szert.
Nagyon élvezték az érdekes, mozgalmas napokat. Szerettek együtt tevékenykedni, ügyesen értékelték saját és társaik munkáját. A következő tanévre már ők is keresik az új témahetek, projektek témáit.
 Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ  Címe: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14.       Adószám: 15799668-2-41

 Működtető neve:Várpalota Város Önkormányzata             Címe: 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.   Adószám: 15429001-2-19

 Az iskola címe:
8100 Várpalota, Thuri György tér 3.           Telefon: 06(88)582-530                             E-mail: varkerti@gmail.com

©2013